Nedan är ett utdrag av en artikel från Telekom idag.

Nu står det helt klart att svenska Nordisk Mobiltelefon får behålla sin licens för skogs-3g. Regeringsrätten har upphävt kammarrättens dom och utmanaren Green Network får se sig slagen i sista ronden. 

I veckan har regeringsrätten meddelat dom i tvisten mellan Nordisk Mobiltelefon och ryska Green Network (se länkade artiklar). Beslutet innebär att Nordisk Mobiltelefon får behålla sin licens för det digitala 450-bandet och bygga ut sitt nät för så kallad skogs-3g.

 

Till tidningsartikeln.