Nedan är ett utdrag ur Villa Paulis gamla hemsida

Villa Pauli från privathem till medlemsklubb

Villa Pauli är idag en av norra Europas exklusivaste medlemsklubbar. Det började för 100 år sedan då den mest påkostade privatvillan i norra Europa stod färdig med Ragnar Östberg som arkitekt (sedermera även Stockholms stadshus) och utsmyckningar av skulptören Carl Eldh och konstnären Georg Pauli.

Anna Pauli gift med ögonläkaren Albert Pauli, som var halvbror till konstnären Georg Pauli, ärvde 1904 sin far Johan Wilhelm Smitt. Smitt ansågs vara Sveriges rikaste man. Han hade under 1850-talet skapat en stor förmögenhet på jordegendomar i Sydamerika, och vidareutvecklade denna genom att förvärva stora delar av Kungsholmen för exploatering, grunda S:t Eriksbryggeriet, samt finansiera Alfred Nobels Nitroglycerinbolag, vars styrelseordförande han blev från 1864 till sin död 1904. Han medverkade även till grundandet av Enskilda Banken och Handelsbanken. Smitt bidrog genom donationer till grundandet av Stockholms Högskola, numera Stockholms Universitet, där hans porträtt hänger utanför rektors rum

 

Till websidan